Welkom bij Pim

Pim staat voor: Pensioen inventarisatiemodel en is een unieke reken- en rapportagetool, ontwikkeld voor de professionele pensioenadviseur.

Voor een gedegen pensioenadvies is veel informatie nodig over de onderneming, haar financiële positie, de te verwachten ontwikkelingen en doelstellingen, de risicobereidheid en de kennis en ervaring van de werkgever. Een en ander zoals wettelijk is vastgelegd in de AFM Leidraad tweedepijler pensioenadvisering.

Pim biedt u hét handvat om op de meest efficiënte wijze, volgens een vast proces en procedure, aan de vereisten van de leidraad te voldoen en dit eenduidig en optimaal vast te leggen. Het resultaat is een gedegen pensioeninventarisatie, vervat in een uitgebreide rapportage. Een waardevol document voor nu en in de toekomst.

Heeft u uw persoonlijke inloggegevens ontvangen, dan kunt u rechts inloggen en starten met Pim.